Diensten

Inloggen / uitloggen

Inloggen / registreren voor Instanties

Meedoen

Informatie voor u

Samenwerking

Informatie voor partners en sponsors 

Contact

Al onze contact gegevens

Afspraak maken

Afspraak inplannen

Werken aan werk

Werken aan Werk is bedoeld voor mensen met een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Stichting EcoWare heeft hierin een tweedeling gemaakt, namelijk jongeren van 18 tot 27 jaar en kandidaten ouder dan 27 jaar.

EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar reguliere arbeid.

Werken aan Werk valt in twee fasen uiteen, namelijk de intake en het traject. De intake bestaat uit de overdracht van alle relevante informatie over de kandidaat. Concreet betekent dit dat het dossier en het trajectplan worden overgedragen aan de begeleider van EcoWare, die op zijn of haar beurt de informatie bestudeert. Daarin staan de gemaakte afspraken tussen klantmanager en de kandidaat over aantal uren werk, de benodigde trainingen en de leerdoelen. Naast overdracht van informatie vindt er altijd een initiële intake plaats in de vorm van een gesprek met de kandidaat waarbij hij of zij kennis maakt met EcoWare, 

 

de werkwijze, de begeleiders en het werkrooster.

Een standaard traject duurt drie maanden. Aandachtgebieden tijdens dit traject zijn:

  • Het aanleren van basis arbeidsvaardigheden
  • Het krijgen van arbeidsritme
  • Het signaleren van mogelijke belemmeringen, zoals kinderopvang, computervaardigheden, taalachterstand, sollicitatie/presentatievaardigheden, vervoer
  • Wekelijkse voortgangsgesprekken met de kandidaat over uitvoering en werkhouding
  • Mondelinge en schriftelijke tussenrapportages met de klantmanager na 6 weken
  • Mondelinge en schriftelijke afsluitende rapportage.

Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode met nog eens drie maanden verlengd worden. Trajectprijs voor de eerste drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden Werken aan Werk is op aanvraag verkrijgbaar.

Laptops en Pc's uitgegeven

Fietsen uitgegeven

Laatste nieuws

Samenwerking met Jeugdformaat

Samenwerking met Jeugdformaat

Een taartmomentje 🎂 om een hele mooie en vooral waardevolle samenwerking te vieren tussen Stichting EcoWare, Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, Jeugdformaat en JIJ BENT. Door deze samenwerking kunnen hulpverleners van Jeugdformaat snel en makkelijk een...

Lees meer
Inzamelactie Kinderfietsen

Inzamelactie Kinderfietsen

In de week van 24 augustus t/m 28 augustus 2020 houdt EcoWare een inzamelactie voor (kinder)fietsen. In het streekblad van 20 augustus is er een oproep gedaan Stichting Ecoware zoekt kinderfietsen. Onder alle mensen die fietsen inleveren worden 3 dinercheques voor 2...

Lees meer

Contact

11 + 1 =

Edisonstraat 104, 2723 RR Zoetermeer

079 343 6020

info@ecoware.nl

Sponsoren